De Comfortwarmte van deze Nieuw ontwikkelde
Accumulatie Radiator op gewone dagstroom
met een zeer laag verbruik

De Verwarming van de Toekomst

Algemene Voorwaarden

voor https://www.accumo.be

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.accumo.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Accumo. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Accumo is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Accumo.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Accumo te mogen claimen of te veronderstellen.

Accumo streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Accumo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen.

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.accumo.be op deze pagina.

De leveringen komen rechtstreeks van fabriek in Duitsland bij de klant. Bij ontvangst moet de levering nagekeken worden voor eventueel zichtbare transportschade. Indien bijvoorbeeld de verpakking beschadigd is gelieve de radiator ook te controleren op schade. Foto's als bewijsmateriaal is noodzakelijk. Bij echte schade is weigering van de zending mogelijk.

Belangrijk: Eenmaal de levering bij de klant is enkel terugname/omruiling mogelijk bij transportschade (niet zichtbaar bij aankomst levering) of bij technisch defect. Wij zorgen in dat geval voor een omruiling.

 

Contact

Accumo BV
Heivinkstraat 26
3520 Zonhoven
België
T: 0472 81 24 24
T: 011 650 002

Bij aanvragen via e-mail vermeld steeds uw tel/gsm nummer alsook uw woonplaats

Over Accumo

Accumo verkoopt en geeft advies over de nieuwste generatie verwarmingsradiatoren. Radiatoren zorgen ervoor dat de verwarming van uw huis betaalbaar blijft en aanzienlijk kan bijdragen aan een AA-energielabel voor uw huis

Logo ACCUMO NOV wit eco-heating 3